Ordbok /

Vekselventil

Dersom varmepumpen skal stå for oppvarming av boligen gjennom f.eks. gulvvarme eller en radiator, vil vekselventilen sørge for at varmen utenfra sendes til det gjeldende klimasystemet og boligen kan varmes opp. Skal varmepumpen bistå boligen med varmt tappevann, sørger ventilen for å sende vannet til varmtvannstanken.