Be om gratis befaring!
Ordbok /

Varmeveksler

I varmepumpen er komponentene fordamper og kondensator eksempler på varmevekslere. Disse er hver for seg del av sirkulasjonssystemet hvor varme fraktes utenfra og inn via et kjølemedium. Hensikten med varmevekslerene er å ivareta den varmen eller kulden som finnes i kjølemediet (enten i væske- eller gassform) og som skal fraktes fra komponent til komponent.