Be om gratis befaring!
Ordbok /

Varmefaktor

Varmefaktor oppgis i øyeblikksverdi og sier derfor ikke noe om endringer som kan forekomme i løpet av året. Det vil si at temperatursvingninger fra årstid til årstid eller luftfuktighet i uteluften, ikke tas med i beregningen (da må man heller se på SCOP). Varmefaktor eller COP baserer seg på såkalte perfekte forhold i et gitt tidspunkt og regner verdien utfra dette. Har man for eksempel en varmepumpe som bruker 1 kW til å produsere 3 kW, vil varmefaktoren være COP=3. Da ser man at varmepumpen greier å produsere tre ganger mer effekt enn hva den bruker.