Ordbok /

Turledning

Ved bruk av en luft-til-vann-varmepumpe, vil uteluft utnyttes slik at man får varmtvann. Dette varmtvannet bidrar til oppvarming via bl.a. radiatorer. For at vannet skal kunne bidra til denne oppvarmingen, er det først nødt til å komme seg til radiatoren. Det er da man har en turledning hvor transporten av vann kan gå gjennom.