Ordbok /

Tappevarmtvann

Varmtvann som går til tappevann lagres i en varmtvannsbereder. Har man en luft-til-vann-varmepumpe koblet sammen med berederen, vil den utnytte varmeenergien i uteluften til å varme opp vannet som er inne i berederen. Dette vannet brukes da videre i for eksempel gulvvarme eller radiatorer, eller det brukes til tappevann.