Ordbok /

Stille modus

Lydnivået på varmepumper vil varierer alt etter type og innstillinger. Både varmepumpens ute- og innedel vil avgi en viss form for støy. I utedelen er det kompressoren som lager lyd når den jobber, mens det i innedelen er viften. Viftehastigheten kan styres automatisk eller manuelt, og justeres ned i situasjoner hvor man har behov for lav lyd. Velger man å justere ned til stille modus, vil dermed også maksimumeffekten begrenses.