Ordbok /

Returledning

Ved bruk av en luft-til-vann-varmepumpe, vil uteluft utnyttes slik at man får varmtvann. Dette varmtvannet bidrar til oppvarming i bl.a. boligen via bl.a. radiatorer. Etter at vannet har avgitt varmeenergi til radiatoren, kjøles det ned og returnerer tilbake til varmesentralen (varmepumpen), for ny oppvarming. Denne returreisen går altså gjennom returledningen.