Ordbok /

Radiator

En elektrisk radiator kan være oljefyrt eller den kan fungere som en panelovn. Da vil den være utstyrt med innebygd varmespiral som ligger fordelt slik at en jevn temperatur dekker hele radiatorens overflate.

I sentralvarmeanlegg er det fire hovedkomponenter; kjelen, rørsystemet, automatikken for styringen av varmeavgivelsen og radiatoren for selve varmeavgivelsen. Fra kjelanlegget vil det via et varmebærende medium (vann, damp eller luft) distribueres varme rundt om i boligen.

Dersom det vannbærende mediet er vann, kan man la en varmepumpe stå for å drive oppvarmingen i kjelanlegget. Dette vil være en luft-til-vann-varmepumpe som bruker varme i uteluften for å kunne varme opp vannet innvendig. Dette vannet distribueres så til bl.a. radiatorene.