Ordbok /

R410A-kuldemedium

I varmepumpen er gassen i bruk ved det som kalles kuldemedium eller arbeidsmedium. Kuldemediet sirkulerer gjennom ulike komponenter (fordamper, kompressor, kondensator og ekspansjonsventil) og er det som frakter varme utenfra og inn. Etter hvilken komponent gassen er i, vil den skifte form. Da vil den enten være i gassform eller den vil formes om til vann.

Sammenlignet med andre gasser brukt som kuldemedium i varmepumper, er R410A-gassen av den bedre varianten. Settes den f.eks. opp mot KFK-gasser (klorfluorkarbon) som i dag er forbudt, er den to til fire ganger bedre for miljøet. R410A er likevel en F-gass, noe som betyr at den er skadelig for miljøet dersom den slippes ut i atmosfæren. Heldigvis stilles det mange krav til varmepumpene samt montering, som gjør sannsynligheten for utslipp svært liten.