Ordbok /

Pressostat

Det er to pressostater. En lavtrykkpressostat passer på at fordampingstrykket ikke er for lavt. Denne er tilkoblet kompressorens lavtrykkside og føler trykket i sugeledningen før kompressoren. Dersom trykket på denne siden skulle falle under varmepumpens innstillinger, vil lavtrykkspressostaten stoppe kompressoren. Om situasjonen er motsatt, og trykket overstiger innstillingene, er det høytrykkspressostaten som reagerer og stopper kompressoren. Høytrykkspressostaten er tilkoblet høytrykksiden av kompressoren.