Be om gratis befaring!
Ordbok /

Kuldemedium

Luft-til-luft-varmepumpen består av fire komponenter: fordamperen, kompressoren, kondensatoren og ekspansjonsventil. Ved hjelp av ekspansjonsventilen, vil kuldemediet i fordamperen omformes fra væske til gass ettersom temperaturen øker. Denne gassen sendes videre til kompressoren hvor temperaturen stiger ytterligere. Gassen går så til fordamperen hvor den fordamper. I det dette skjer, vil kuldemediet omformes fra gass til væske og varme avgis. Denne væsken sirkulerer så til fordamperen igjen, og kretsløpet fortsetter.

De vanligste kuldemedier i varmepumper for boliger kalles R407C, R410A, R134a og R32. Sistnevnte blir i dag tatt mer og mer i bruk ettersom denne har lavere miljøpåvirkning sammenlignet med andre.