Ordbok /

Klimasystem

Varmepumpen kan fungere i ett med varmesystemet gjennom vannbåren varme. Dette kan eksempelvis være gulvvarme gjennom rør. Har man en luft-til-vann-varmepumpe, vil varmepumpen hente varme i uteluften og frakte denne inn hvor den vil varme opp vannet i berederen. Dette varmtvannet brukes så til gulvvarme.