Be om gratis befaring!
Ordbok /

Fordamper

For at kuldemediet skal kunne varmes opp, er det nødt til å ha en lavere temperatur enn den temperaturen som er ute. Dette får kuldemediet til ettersom det har gått gjennom ekspansjonsventilen hvor trykket senkes -dermed også kokepunktet. Kuldemediet vil da koke/fordampe, og omformes fra væske- til gassform. Når dette er oppnådd, går kuldemediet videre fra fordamperen til neste komponent.