Ordbok /

Energidekning

Med en luft-til-luft-varmepumpe, vil energidekningen avhenge av hvor man velger plassere innedelen av varmepumpen. Dersom man har åpen planløsning og plasserer denne sentralt, vil man kunne dekke en større del av oppvarmingsbehovet enn om man har et mer lukket hjem. Likevel er det lurt å tenke på at det sjelden er mest lønnsomt å la varmepumpen alene stå for å dekke hele oppvarmingsbehovet. Vanligvis, vil 90% være mer enn nok for varmepumpen å dekke, og de siste prosentene kan man ha andre varmekilder til.