Be om gratis befaring!
Ordbok /

Energi

I varmepumpen er det varmeenergi som overføres ved hjelp av energi fra strøm. Varmeenergi blir ofte knyttet til den energidelen som kan brukes til nyttige formål, som f.eks. oppvarming.

Varmeenergi overføres ved at det er temperaturforskjeller. Varmen vil gå fra områder med høy temperatur til områder med lav temperatur. Overføring av varmeenergi i varmepumpen, skjer idet varmepumpen henter varme utenfra som fraktes inn ved hjelp av kjølemediet i væske- eller gassform.