Ordbok /

Ekspansjonskar

Når vannet inne i det vannbårne varmeanlegget varmes opp, vil det ekspandere. Oppgaven til ekspansjonskaret blir dermed å gi rom til vannet som utvides, og samtidig jevne ut trykket. Hadde man droppet karet, kunne man risikert og mistet varmtvann.