Ordbok /

Effektfaktor (COP)

Video – html lenke fra youtube

Dersom en varmepumpe med strømforbruk på 1000 Watt, varmer opp inneluften med en effekt som utgjør 3000 Watt, vil effektfaktoren/COP være 3. Det vil si at varmepumpen produserer tre ganger mer energi enn den bruker. COP fanger ikke opp faktorer som bl.a. variasjoner i utetemperaturen eller forandringer i luftfuktigheten, men baserer seg på øyeblikksverdier. Altså baserer effektfaktoren seg på forutsetningen om perfekte forhold på et gitt tidspunkt. Hvilket «perfekt forhold» dette er, vil avhenge av hvilke temperaturer det er der varmen hentes fra, og der hvor varmen skal flyttes til. Dette kan være til inneluft, til romvarme, til varmt tappevann eller kombinasjoner av disse.