Ordbok /

Dobbeltmantlet bereder

Dobbeltmantlet bereder har da både en tank med varmtvann som går til tappevann, i tillegg til at den også har en tank med lavtemperert vann som kan gå til gulvvarme.

Har man en luft-til-vann-varmepumpe kan denne brukes sammen med en dobbeltmantlet bereder. Da vil varmepumpen stå for oppvarmingen av vannet inne i tanken og bidra med å dekke boligens varmebehov.