Ordbok /

Balansetemperatur

Dersom en varmepumpe på et tidspunkt greier å dekke hele oppvarmingsbehovet for en bolig, vil tidspunktets utetemperatur være det som er balansetemperaturen.

Altså leverer varmepumpen en effekt lik boligens effektbehov og oppfyller varmebehovet slik at man ikke trenger annen oppvarming i tillegg. Balansetemperaturen vil naturligvis avhenge av arealet på boligen som skal varmes opp, og typen varmepumpe som er i bruk.