Lær mer /

Varmepumpen varmer ikke

Varmepumpe virker ikke

Filtrene på din varmepumpe kan være tette

Varmepumpen inneholder filtre som filterer luften slik at den skal være ren når den kommer inn i huset. Filtrene er avhengig av rutinemessig vedlikehold for at varmepumpen skal fungere optimalt. Mange er ikke klar over at filtrene trenger vedlikehold, og kan derfor bruke sin varmepumpe i flere år uten å åpne varmepumpen for å sjekke og rense filtrene i varmepumpen. Etter lang tids bruk kan filtrene bli tette av støv. Dette gjør at luftstrømmen gjennom varmepumpen blir hindret, og gjør da at varmepumpen ikke kan prestere som den skal. Vi anbefaler at du åpner varmepumpen og renser filtrene en gang pr. mnd. Dette sikrer at varmepumpen opprettholder sin effektivitet.

Er fjernkontrollen riktig innstilt?

Våre fjernkontroller er veldig enkle å bruke, men til tider kan kunder av og til oppleve utfordringer når de setter feil innstillinger på varmepumpen. Varmepumpen har tre forskjellige hoved-innstillinger. AUTO, HEAT og COLD. Dette betyr at du enten kan stille varmepumpen til å kun kjøle eller varme, eller at den selv skal forstå når den skal kjøle eller varme. Når du bruker en varmepumpe om vinteren i Norge, skal varmepumpen stå på «HEAT/VARME» Dersom varmepumpen står på AUTO kan du oppleve at varmepumpen kan begynne å kjøle ved bruk av andre kraftige oppvarmings-metoder som bruk av peis. Ha derfor din varmepumpe alltid på oppvarmings-funksjon om vinteren.

Er varmepumpen tilpasset norsk klima?

Det finnes mange forskjellige varmepumper. De fleste varmepumper som lages i verden er ikke tilpasset det norske/nordiske klimaet. Om du har kjøpt en rimelig varmepumpe som ikke er tilpasset det kalde klimaet i Norge, kan varmepumpen din få store problemer med å holde på varmen på kalde vinterdager. General sine varmepumper er spesialtilpasset det norske klimaet, og gir god varme helt ned til -25 grader.

Varmpumpen fungerer fortsatt ikke

Om du ikke får varmepumpen din til å virke anbefaler vi at du enten tar kontakt med din lokale forhandler, eller med oss direkte. Vi tilbyr svært god service på alle være varmepumper, og etter over 20 år i bransjen vil vi påstå at vi har sett alle feil som kan komme på din varmepumpe. Ta kontakt med oss i dag, så skal vi hjelpe deg til å få din varmepumpe til å virke igjen.