Lær mer /

Varmepumpe som aircondition

Img 1

Hvordan bruke varmepumpe som aircondition?

Det høres kanskje ikke slik ut på navnet, men en varmepumpe kan også fungere som aircondition og stå for kjøling. Ønsker du en varmepumpe som også kan brukes som aircondition, er det en luft-til-luft-varmepumpe du er på utkikk etter. Hvordan den greier produsere kald luft og slippe denne inn i huset, er ved å reversere prosessen som foregår ved oppvarming.

Skal boligen varmes opp, vil varmepumpen hente varme i luften ute og bringe denne inn. Dette foregår ved at det inni varmepumpen, er et kjølemedium som går gjennom ulike komponenter. Kjølemediet vil i fordamperen, varmes opp utenfra og omformes til gass. Gassen går så videre til en kompressor hvor den ved hjelp av strøm oppvarmes ytterligere, før den ender i en kondensator hvor gassen kondenserer og omgjøres til væske. Dermed avgis varme til omgivelsene, altså til boligen. Om sommeren, når du vil ha kald luft inn i huset, vil varmepumpen fungere omvendt. I stedet for å hente varme utenfra og inn, vil varmen hentes fra inneluften og tas ut.

Hvorfor varmepumpe som aircondition?

Ønsker du å skaffe deg aircondition i hjemmet, kan du velge å kjøpe vanlig, mulig flyttbar, aircondition. Men det du mister da, er denne to-i-en-løsningen som en varmepumpe er. En stor fordel med varmepumpen, er jo nettopp oppvarmingsmulighetene man har om vinteren. Så i stedet for å ha to ulike kilder til kulde og varme, får du begge deler i ett. Det sier seg selv at da er det penger å spare.

Ser vi også på hvilken luft det er som tas i bruk når det gjelder vanlig aircondition kontra aircondition med varmepumpe, ser vi at det er litt ulikt. Kjøper du flyttbar aircondition, vil denne produsere kald luft basert på innendørs luft. En varmepumpe derimot, vil produsere kald luft basert på utendørs luft. Denne luften vil også være filtrert gjennom filtre i varmepumpen, og være av best kvalitet. Du oppnår da tilførsel av frisk luft, ikke bare den samme inneluften som sirkulerer rundt.

Fordeler

En selvsagt fordel med varmepumpe som aircondition, er jevn og behagelig temperatur i boligen. Når solen koker som mest på en varm sommerdag, hvem kan vel ikke tenke seg å komme inn hvor det er kaldt og godt? Men, hvorfor skal jeg ville bruke penger på en varmepumpe når det bare er å åpne et vindu? er kanskje et spørsmål du stiller deg.

Det er ingen hemmelighet at dersom man åpner opp to vinduer i boligen, vil man kunne få gjennomtrekk. Uteluften som strømmer igjennom huset vil kjennes nedkjølende, og der og da er dette tipp topp. Men, tenker du over hvilken luft det er du slipper inn i huset, så er jo dette egentlig bare den samme varme luften man i utgangspunktet ville ta pause fra. Da kan du risikere at det ikke alltid kommer kald luft inn. I tillegg, vil du ikke kunne forhindre pollen eller annet i å komme inn. Sliter man da med allergi eller astma, kan åpne vinduer være problematiske. Med en varmepumpe vil ikke dette være et like stort problem. Ettersom varmepumpen er utstyrt med filtre, vil disse filtrere bort uønskede partikler i å komme inn, og man oppnår et bedre inneklima.

Sparing

Som nevnt, er det penger å spare på å kjøpe en varmepumpe og både bruke den til nedkjøling og oppvarming. Du slipper investere i to ulike enheter som forsyner hver sin temperatur, og du trenger ikke opprettholde vedlikehold på begge.

Å ha en varmepumpe i stedet for andre alternativ for oppvarming om vinteren, lønner seg. Positivt med en varmepumpe, er at den produserer mer energi i form av varme enn det den bruker. I løpet av noen år, vil man kunne ha spart opp det man brukte på innvesteringen. Om du bruker kjølefunksjonen for komfort og bruker varmepumpen som aircondition, må du regne med at det årlige innsparingspotensialet i forhold til andre oppvarmingsløsninger kan bli noe mindre. Likevel er det kroner spart.

Ta kontakt for gratis befaring

Dersom du ønsker en befaring, kommer vi kostnadsfritt hjem til deg for å se på ditt behov. Vi kan da finne varmepumpen som passer best til ditt hjem. Fyll ut vårt befaringsskjema, så vil en av våre medarbeidere ta kontakt i løpet av kort tid.