Lær mer /

Varmepumpe luft til luft

Vinterkongen 4 Productbilde indexside

Bruksområde

Luft-til-luft-varmepumpene kan monteres i de fleste hjem. Om du bor i enebolig, tomannsbolig, rekkehus eller leilighet, er det samme. Det er kun noen små inngrep som skal til, før man har varmepumpen på plass og klar til bruk. En avgjørende faktor for hvor effektiv varmepumpen er, er klimaet. Bor man i et område hvor fyringssesongen er lang, vil forholdene være gunstigst for varmepumpen. I kaldere klima, vil ytelsen synke gradvis med utetemperaturen. Det vil ikke si at varmepumpen ikke kan produsere varme i det hele tatt, men det vil kreve litt mer av den. De feste modellene er likevel beregnet å skulle fungere helt ned til -25 grader, så man har litt å gå på.

Plassering av varmepumpe i boligen er litt smak og behag, men det er også viktig å tenke på når det gjelder spredning av varmen den sender ut. Boligens størrelse er en faktor man må ta i betraktning. Dersom huset fordeler seg over flere etasjer og er godt isolert, vil det kreve mer av en varmepumpe å skulle varme alle rom. Man kan da ønske å supplere med vedfyring eller annen elektronisk oppvarming i tillegg til varmepumpen.

Boliger med åpen planløsning, egner seg best. Da vil varmen ha fri ferdsel gjennom alle rom. Varmepumpen egner seg også på et sentralt sted i boligen, hvor varmen kan fordele seg jevnt overalt.

Luft-til-luft-varmepumpen består av en utedel og en innedel. Når det kommer til plassering av utedelen, er det viktig at dette er et område hvor den kan fungere optimalt. Utedelen bør ikke festes til husets kledning, og heller ikke til et bakkestativ eller grunnmuren. Helst, skal den festes opp fra bakken, slik at avriming om vinteren kan foregå problemfritt. Ettersom avriming fører til mye vannproduksjon, må man sørge for god drenering bort fra husets grunnmur. I tillegg kan det også være lurt å tenke på å ha et tak eller et varmepumpehus til utedelen, dette for å skjerme i dårlig vær.

Hvordan virker varmepumpen?

Ved å bruke en energikilde vi har tilgang på døgnet rundt, kan en varmepumpe forsyne boligen med stadig ny varme. En luft-til-luft-varmepumpe henter varme fra luften som er ute, og sprer den inne i boligen. Dette foregår i varmepumpens fire komponenter: fordamperen, kompressoren, kondensatoren og en ekspansjonsventil. Inni varmepumpens lukkede kretsløp, sirkulerer et kjølemedium. I første komponent, fordamperen, er kjølemediet avhengig av å ha lavere temperatur enn uteluften for å kunne varmes opp. Dette får den til ettersom den har gått gjennom ekspansjonsventilen. Her senkes trykket, og kjølemediet går fra væske til gass når det koker. Når det er varmet opp, kan det gå videre til kompressoren.

I kompressoren kreves strøm. Her vil gassen komprimeres slik at temperaturen stiger ytterligere. Varmen som oppstår sendes videre til kondensatoren. I kondensatoren kondenserer gassen til væske igjen. Da avgis varme til rørene, som igjen vil varme opp omgivelsene og boligen. Væsken som er igjen, vil gå til ekspansjonsventilen for så å gå til fordamperen, og prosessen starter på ny.

Fordeler

Luft-til-luft-varmepumpen er først og fremst ypperlig om man ønsker å opprettholde jevn temperatur i boligen. Men den har flere sider ved seg. Er man plaget av allergier og lignende irritasjoner, vil en varmepumpe kunne hjelpe med å skape et behagelig inneklima. Den kontinuerlige driften, vil bidra til renere luft og gjøre hverdagen litt bedre – i det minste i sitt eget hjem.

Om sommeren kan også luft-til-luft-varmepumpen reverseres og fungere som aircondition. Hvem kan vel ikke tenke seg å komme inn i en kjølig atmosfære når solen koker som verst utenfor en varm sommerdag? Om man bruker kjølefunksjonen for komfort, må man regne med at det årlige innsparingspotensialet i forhold til andre oppvarmingsløsninger kan bli noe mindre. Likevel er det kroner spart. I løpet av et år, vil en luft-til-luft-varmepumpe gi to-tre ganger mer varme enn det den bruker strøm. Dette betyr at varmepumpen i løpet av få år vil være nedbetalt, og du kan begynne å spare penger på oppvarming.

Ting å tenke på med varmepumpe

Bruker man varmepumpen til kjøling, bør man montere en kondensvannslange fra innedelen av varmepumpen. Dette fordi fuktighet i luften vil kondensere til vann. Varmepumpene kan òg lage litt lyd. Pass derfor på å plassere den et sted den ikke er til sjenanse for deg og evt. andre. Vær likevel oppmerksom på at lufttilstrømningen til utedelen ikke blir for dårlig. Det kan redusere både varmeeffekten, men også sparing av energi.

Gratis befaring varmepumpe

Alle hus er forskjellige, og derfor vil alle ha ulike behov for varmepumpe. Vi tilbyr derfor gratis befaring i ditt hjem for å finne varmepumpen som passer best til ditt hjem. Fyll ut vårt befaringsskjema, så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid.