Lær mer /

Spar strøm med varmepumpe

Spar penger varmepumpe

Da en varmepumpe reduserer din strømregning, vil investeringen i en varmepumpe i løpet av få år være spart inn. Boliger i Norge har som et gjennomsnitt fordelt sitt strømforbruk som følgende:

  • 60 prosent til oppvarming
  • 15 prosent til varmtvann
  • 15 prosent til elektriske apparater
  • 10 prosent til belysning

Når man i Norge bruker ca. 60% av sitt strømforbruk til oppvarming av bolig kan det være mye penger å spare på oppvarming. En gjennomsnittlig husholdning i Norge bruker ca. 25 000 kWt strøm i året. Dette betyr at en normal-husholdning bruker ca. 15000 kWt på oppvarming pr. år. I 2022 var snittprisen husholdninger betalte for strøm 137,3 øre pr. kWt inkludert støtte. I regioner i sør har strømprisen vært enda høyere. 

Dette betyr at norske husholdninger i snitt betalte 20595 NOK for oppvarming av sin bolig l i 2022. Dette tallet varierer selvfølgelig veldig ut i fra størrelse på hus, og beliggenhet på boligen. En enebolig i Karasjok vil selvfølgelig bruke mye mer strøm på oppvarming enn et hus i Stavanger.

Varmepumper har forkjellige effektgrader, noe som ofte kalles COP (coefficient of performance) Om COP er på 2 betyr det at du bruker 1000W strøm på å lage 2000W med varme. Du har da redusert din strømregning på oppvarming med 50% da du har fått 2000W med varme fra å bruke 1000W med strøm. En vanlig ovn vil da kun gi 1000W med varme for 1000W med strøm.

Våre varmepumper har en gjennomsnittlig COP på 4,2. Det betyr at ved å bruke 1000W med strøm, vil du få 4200W med varme. Om du da i dag bruker 20595 NOK på oppvarming med tradisjonelle varmepumper vil du kunne få samme menge varme med å 4903 NOK. Dette gir en besparing på strømregningen på 15691 NOK pr. år. Da de fleste også bruker varmekabler til oppvarming, vil den årlige besparelsen være litt lavere, men varmepumpen vil være innspart på få år.

Et realistisk budsjett på hvor mye du kan spare på å installere en varmepumpe kan da bli som følger:

  • Strømforbruk oppvarming varmeovner: 15000 NOK
  • Besparelse oppvarming med varmepumpe: 11428 NOK
  • Ny strømregning til oppvarming: 3571 NOK

Hvor mye koster en varmepumpe

En varmepumpe med god kvalitet koster vanligvis mellom 20 000 – 25 000 NOK. Dette betyr at du med en innsparing på ca. 11500 NOK pr. år vil bruke i overkant av 2 år på å spare inn investeringen. Da varmepumpen har en levetid på mellom 10-20 år vil investeringen være veldig lønnsom for de som velger å installere varmepumper.

Spesielt tilpasset nordisk klima

Varmepumpene fra General Varmepumper er spesialtilpasset det Nordiske klimaet, og har en veldig god COP helt ned til -25 grader. Pingvin Klimas AS er importør av General varmepumper, og har gjennom de siste 15 årene samarbeidet med ingeniører hos Fujitsu General for å spesial-tilpasse varmepumpene til vårt kalde klima. Dette inkluderer ekstra stor kompressor, varmekabler i utedel, samt kraftigere deler i varmepumpen.

Få gratis befaing

Ta kontakt i dag for å få en gratis befaring i ditt hjem for å se hvordan du kan installere en varmepumpe i ditt hjem. Våre teknikere er alle spesialutdannede for installering av varmepumper, og har mange års erfaring.