Lær mer /

Hva er en varmepumpe?

Vinterkongen 2

Varmepumpe kontra tradisjonell oppvarming

Det er lite som krever mer tålmodighet enn det å vente på at varmen fra en vedovn skal begynne å spre seg når man er kald. Det er heller ikke mange ting som kjennes verre enn det å komme inn i en glovarm stue og sette seg i en skinnsofa. Temperatur er ofte et problem, og vi nordmenn liker ofte å klage på at det enten er for varmt eller for kaldt. Vi nøyer oss helst med «helt passe», men hvordan opprettholder man egentlig helt passe-temperaturen gjennom alle fire årstider?

Det geniale med en varmepumpe, dersom man har typen som kan reverseres, er at den ikke bare begrenser seg etter navnet, men den har flere funksjoner enn som så. Varmepumpen kan bidra med oppvarming gjennom vinteren og gi deg den varmen du trenger, men den kan også bidra med nedkjøling på sommeren. I stedet for å varme opp huset, vil den da heller kjøle det ned og funke som aircondition.

Så i stedet for å tirre tålmodigheten og fryse til is mens man venter på at kubbene i ovnen skal ta fyr, eller risikere å renne bort i en varm stue, er det kanskje lurt å vurdere en varmepumpe som gjør store deler av jobben for deg.

Hvordan virker varmepumpen

En varmepumpe funker på den måten at den ikke skaper ny energi, men energien hentes fra omgivelsene. I oppvarmingstilfellet, gjør den det ved å finne varme på steder hvor man ikke tenker det er varmt i utgangspunktet, som for eksempel ute om vinteren.

Varmepumpen har et lukket kretsløp hvor det sirkuleres et stoff kallet arbeidsmedium. Det er dette stoffet som absorberer og avgir varme. Dersom man skal hente varme utenfra på vinteren, er man avhengig av at dette stoffet er kaldere enn temperaturen ute. Dette er mulig ettersom arbeidsmediet har gått gjennom en ventil der trykket har sunket -dermed også kokepunktet. Da skal det mindre til for omgivelsene å varme opp stoffet i fordamperen.

Når arbeidsmediet er oppvarmet i fordamperen, går det videre til en kompressor. Her øker trykket igjen, og arbeidsmediet blir varmere. Denne varmen går til kondensatoren, det fjerde og siste leddet i sirkulasjonen, hvor rørene varmes opp av arbeidsmediet. Rørene varmer så opp omgivelsene, altså boligen. Dersom man ønsker å kjøle ned boligen, vil prosessen reverseres, og varmepumpen vil sende kulde inn.

Miljø- og strømsparing

Noe vi alle er opptatt av, enten det er for egen økonomisk vinning eller det er for naturens grunner, er å spare strøm. Lavest mulig tall på strømregningen er som regel det vi går for, og en varmepumpe kan være en fin medvirker til dette. Denne formen for oppvarming er gunstig sammenlignet med eldre oppvarmingsmetoder. Varmepumpen har som bonus at den produserer mer energi i form av varme enn det den bruker strøm, som regel 3-5 ganger mer kW. Dersom temperaturen er riktig, er det ikke uvanlig å spare over 9.000 kWh i året med en varmepumpe som erstatning for tradisjonell elektronisk oppvarming. Denne mengden tilsvarer ca. halvparten av hva en typisk enebolig har i forbruk på et år.

Om man ser nærmer på klimaaspektet av saken, vil varmepumpen kunne være en erstatter for fossil oppvarming som kommer med olje og gass. Dermed kan den være med på å redusere klimautslipp.

Inneklima

Om man lider av allergier eller andre lignende irritasjoner, er filteret i varmepumpen ypperlig. Dette filteret er sett at kan fange opp allergener i luften, og luften i rommet vil da føles mye bedre. Hvor stor effekten er avhenger av faktorer som romstørrelse, plassering og ytre påvirkninger, men en grad av positiv effekt vil den likevel ha. Inneklimaet generelt, vil føles bedre. Filtrene vil ha fanget opp støv, partikler og pollen fra luften, og man kan ha det behagelig i eget hjem.

Samlet sett, er det mange fordeler ved å velge varmepumpe til hjemmet. I dag har utviklingen av varmepumper kommet langt. De tenker mer miljøvennlig, og håndterer det varierte og raskt skiftende norske klimaet -særlig om man har valgt riktig type for sitt hjem. Så om du skulle være i tvil om hvilken oppvarming som er best for deg, vil varmepumpen ofte være et godt alternativ.

Vi har varmepumpen til ditt hjem

Er du på utkikk etter en ny varmepumpe, har vi garantert en modell som passer til ditt hjem. Vi tilbyr gratis befaring, og kommer hjem til deg for å finne varmepumpen som vil dekke ditt behov. Om du fyller ut befaringsskjemaet vårt, så vil en av våre medarbeidere ta kontakt i løpet av kort tid.