Lær mer /

Forskjell på luft- og vann-varmepumpe

Vinterkongen Multisplitt bilder 01

Her kan du lese om hvordan varmepumpene fungerer.

Luft-til-luft-varmepumpe

Kort forklart, henter luft-til-tuft-varmepumpen varme i luften ute og varmer opp luften som er inne i huset.

Hvordan virker den?
Et kjølemedium inne i varmepumpen står for varmetransporten. Kjølemediet veksler mellom væske- og gassform, avhengig av om den skal ta opp- eller gi fra seg varme.

Luft-til-luft-varmepumpen består av fire komponenter hvor dette skjer: I fordamperen, vil kjølemediet oppvarmes av varmen som hentes i uteluften og omformes til gass. For å kunne gjøre det, må kjølemediet ha lavere temperatur enn uteluften. Dette er det ekspansjonsventilen som gjør mulig. Den oppvarmede gassen går så til kompressoren. I kompressoren, vil gassen komprimeres ved hjelp av strøm. Dermed stiger temperaturen ytterligere. Gassen går så videre til kondensatoren.

I kondensatoren vil gassen kondensere til væske igjen. Under denne prosessen, avgis varme som sendes ut i boligen. Kjølemediet, som nå er væske, sendes til ekspansjonsventilen, hvor trykket synker og væsken blir til gass. Og slik fortetter kretsløpet.

Egenskaper luft til luft varmepumpe

Luft-til-luft-varmepumpen er for deg med hvilket som helst hjem eller hytte. Kjøper du en bedre varmepumpe, kan du være sikker på at den vil tilføre varme kontinuerlig, til og med når klimaet er som kaldest. Det man likevel skal huske på, som er en felles egenskap for varmepumper, er at virkningen blir mindre i kaldere temperaturer. Jo kaldere uteluften er, jo mindre varme produserer varmepumpen.

Luft-til-luft-varmepumpen fungerer også ypperlig for kjøling dersom man reverserer prosessen. Så om du er interessert i å komme inn til et nedkjølt hjem på en varm sommerdag, kan luft-til-luft-varmepumpen også brukes som aircondition.

Flere fordeler med varmepumpen, er at den ivaretar inneklimaet. Den opprettholder en jevn temperatur, og bidrar med å fjerne støv og partikler fra luften. Så om du sliter med allergier eller lignende irritasjoner, er luft-til-luft-varmepumpen en fin innvestering.

Apropos investering, kommer man ikke unna lønnsomheten ved anskaffelse av luft-til-luft-varmepumpe. På sikt vil man ha spart inn kronene man brukte på innkjøpet, og sammenligner man med strøm, har varmepumpe lavere energibruk. -Det er både positivt for deg og miljøet.

Luft-til-vann-varmepumpe

Luft-til-vann-varmepumpen brukes til å varme opp vann som blir brukt til oppvarming i bl.a. radiator-ovner. Denne varmepumpen kan også forsyne boligen med varmt tappevann.

Hvordan virker den?
Varmepumpen består av en utedel og en innedel. I tillegg er den koblet til en varmtvannsbereder. Ved hjelp av strøm, hentes det varmeenergi i uteluften. Et kjølemedium, som holder lavere temperatur enn uteluften, ligger inne i utedelen og blir oppvarmet.

Kjølemediet omformes fra væske til gass, grunnet lavere kokepunkt. Gassen som oppstår, føres inn i en kompressor hvor den utsettes for trykk. Dette gjør gassen varm, og det er denne varmen som vil tas med videre til innedelen hvor vannet varmes opp. Vannet i innedelen, distribueres gjennom rør. Disse rørene varmer opp boligen, via varmekabler eller radiator-ovner. I tillegg kan det oppvarmede vannet brukes som tappevann i boligen.

Egenskaper luft til vann varmepumpe

Skal du bygge ny bolig og er på utkikk etter både noe som kan tilføre huset varme, men også varmtvann, da er luft-til-vann-varmepumpen fin. Har du allerede bolig, men kanskje ønsker å bytte ut oljefyren, vil luft-til-vann-varmepumpe også være en fin erstatning i dette tilfelle. Det kreves at boligen har vannbåren varme for å kunne ha luft-til-vann-varmepumpe, men er man villig til å investere i dette, skal det ikke være noe problem. Luft-til-vann-varmepumpen forsyner boligen med varme gjennom vannbåren gulvvarme, viftekonvektorer eller radiator-ovner.

Den største fordelen med denne type varmepumpe, er tilleggsbonusen hvor man har mulighet for varmt tappevann, som da kan gå f.eks. til dusjen. Sammenlignet med luft-til-luft-varmepumpen og andre varmepumper, har luft-til-vann varmepumpen litt lengre forventet nedbetalingstid. Men, du må huske på at dette etter hvert vil lønne seg. Hvor mye man kan spare, vil i tillegg avhenge av hvilken boplass varmepumpen installeres på. Faktorer som bl.a. areal, beboere, uteklima og budsjett, må tas med i betraktning.

Kort oppsummering

Luft-til-luft-varmepumpe

 • Utnytter energi i form av varme fra utelufta, og transporterer denne gjennom varmepumpen og inn.
 • Består av fire komponenter: fordamper, kompressor, kondensator og en ekspansjonsventil.
 • Sender varm luft direkte inn i huset.
 • Kan brukes som aircondition.
 • Bidrar til bedre inneklima, fjerner støv og partikler fra luften.
 • Miljøvennlig dersom den erstatter annen strøm brukt til oppvarming.
 • Tilpasset det norske klima og passer i alle typer hjem/hytter.
 • Produserer mindre varme i kaldere måneder.

Luft-til-vann-varmepumpe

 • Består av en utedel og en innedel, samt en varmtvannsbereder.
 • Utnytter energi i form av varme fra utelufta.
 • Forsyner boligen med varme via vannbåren gulvvarme, viftekonvektorer eller radiator-ovner.
 • Kan også stå for varmt tappevann.
 • Lavere energibruk enn annen strøm.
 • Produserer mindre varme i kaldere måneder.