Lær mer /

5 tegn på at varmepumpen trenger service

Service filter


Varmepumpen har dårligere varmeeffekt

Alle varmepumper vil etter mange års bruk varme noe dårligere, men dette skal ta mange før dette skjer. Om din varmepumpe har begynt å yte dårlig, vil vi anbefale deg å ta kontakt slik at en service-tekniker kan se om alle komponentene i din varmepumpe fungerer som de skal. En varmepumpe er laget for å kunne repareres så det er i de fleste tilfeller mye rimeligere å reparere enn å kjøpe ny varmepumpe

Varmepumpen lager unormale lyder

Alle våre varmepumper lager en lav lyd når de er skrudd på. Etter at du har hatt din varmepumpe noen år vil du stort sett høre om det kommer en unormal lyd fra din varmepumpe. Dette kan være en durelyd, eller andre lyder ikke skal komme fra varmepumpen. Om du opplever at det kommer ulyder fra din varmepumpe anbefaler vi at du tar kontakt snarest slik at en tekniker kan finne ut hva som lager ulyden.

Det er rar lukt fra varmepumpen når den er på

I varmepumpen er det filter som filterer luften som kommer inn i huset. Dette er for å sikre god ren luft. Filtrene i maskinen trenger jevnlig å rengjøres eller byttes. Om du opplever en unormal luft fra din varmepumpe trenger den nok en vask eller å bytte filter. Ta kontakt med oss om du trenger hjelp til å bytte eller rengjøre filter

Det er over 3 år siden service på din varmepumpe

På samme måte som at en bil trenger service, trenger også din varmepumpe vedlikehold. Vi anbefaler alle kunder å ha service på sin varmepumpe senest hvert 3. år Dette sikrer at din varmepumpe vil fungere optimalt. Ta kontakt med din lokale leverandør av General Varmepumper, eller skriv på skjemaet på høyre side, så vil vi ta kontakt snarest.

Varmepumpen bruker mer strøm enn normalt

Har du merket at strømregningen har økt med antall kW/t kan det være at varmepumpen din trenger en service. Varmepumpen inneholder bevegelige deler of filtre. Disse trenger jevnlig vedlikehold for å fungere optimalt.

Mange fordeler med vedlikehold

De fleste som kjøper varmepumpe ønsker at denne skal fungere optimalt i mange år. Det er derfor viktig at den også blir vedlikeholdt. En varmepumpe står gjerne på svært mange timer i døgnet, og dette vil skape slitasje på. Med å følge vårt service-program er du sikret en varmepumpe som vil varme godt i mange år.

Ta kontakt om du trenger service på din varmepumpe, eller har andre spørsmål rundt vedlikehold av din varmepumpe.